O MNE

BLAŽEJ VITTEK

narodil som sa 19.augusta 1942 v Trnave. V r. 1965 začínam fotografovať a v tom istom roku zakladám aj fotoklub IZOFOTA, v spolupráci s Jankom Motulkom a Františkom Šimončičom. V r.1967 sa fotografia a grafika stáva mojou profesiou až do odchodu do dôchodku v r. 2000. 25 rokov som pracoval v tejto profesii v Okresnom stavebnom podniku v Trnave, 15 rokov ako mimopracovnú činnosť v Galérii J.Koniarka v Trnave a potom 4 roky na plný pracovný úväzok a posledných 6 rokov v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bol som podpredsedom fotoklubu IRIS, som členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a som členom Zväzu slovenských fotografov. Počas 45. ročnej fotografickej praxi som získal niekoľko desiatok ocenení, na úrovni okresných, krajských a celoštátnych súťaží. Viedol som niekoľko fotokrúžkov a bol som aj porotcom vo fotografických súťažiach. Som autorom obrazových častí mnohých katalógov a dvoch kníh. Publikoval som svoje fotografie v periodikách /Fototip, Kultúra a život Trnavy, v Smene a v Slove stavbára/. Som autorom 25. pohľadníc a 4. nástenných kalendárov. V r.2007 mi generálny riaditeť Národného osvetového centra PhDr.Ján Tarbezík udelil "Poctu" za dlhoročný rozvoj neprofesionálnej umeleckej  fotografickej tvorby v kraji i na Slovensku. A v r. 2009 predseda Trnavskáho samospravného kraja mi udelil pamätnú medailu za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja fotografickej tvorby v TTSK.

 Mal som 6 samostatných výstav,  zúčastnil som sa 3. kolektívnych zahraničných výstav a asi dvoch desiatok kolektívnych výstav na Slovensku. Počas zamestnania som prešiel takmer všetkými odbormi fotografie. Neviem povedať, čomu sa venujem viacej. Mojou srdcovou záležitosťou je fotografia v celom jej rozsahu. Som ale vyznavačom klasiky, ktorej definícia znie:"Klasika je umenie trvalej hodnoty".

 

 

 


Kontakt

Vittekbado

Trnava

mobil.: 0944/495 243
Tel.: 033/293 33 55
badovittek.webnode.sk